مناقصه تله متری و کنترل از راه دور چاه ها آب و فاضلاب شهری استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۱۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه تله متری و کنترل از راه دور چاه ها و تاسیسات و سامانه gis و ۱۲۲ آبفای شهرستان سرخه با برآورد ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۲۱۷۵۱۶۲۹۲۶۰۰۱ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری آب و فاضلاب شهری استان سمنان
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰ داخلی ۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای- تجدید - نوبت دوم
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن