مناقصه واگذاری سند بلاست و رنگ آمیزی سقف، کف و تولید برق شازند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق شازند

شماره آگهی ۱۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۲۱۵۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سند بلاست و رنگ آمیزی سقف، کف و بخشی از دیوارهای بالای مخزن مازوت شماره ۱ و مخازن گازوئیل و لوله های ورودی آب خام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به حساب ۲۱۵۶۵۴ بانک رفاه کارگران و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۸۲۶۲۳۷۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن