مناقصه پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان

شماره آگهی ۲۳۹۳/۲۰۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۲۵۷۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون به صورت حجمی با برآورد ۱۱,۶۲۹,۹۸۴,۴۴۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به شماره شبا ۲۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۶۸۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی ایران شعبه پالایشگاه اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۳۹۶۰۰۷۵-۳۳۹۶۰۰۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن