مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور جایگاه شرکتی سمنان پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه شاهرود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه شاهرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۲۶۴۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امور جایگاه شرکتی سمنان - ۳۶۰۸
شرایط : گواهینامه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی --- گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب جام ۹۲۰۰۰۷۰۴/۲۵ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : شاهرود سه راه راه آهن خیابان نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود طبقه دوم اتاق ۳۱
آدرس ارسال مدارک : شارود سه راه راه آهن خیابان نفت شرکت ملی پخ شفرآورده های نفتی منطقه شاهرود طبقه دوم اتاق ۳۱
۰۲۳۳۲۳۳۰۴۸ تلفن ۰۲۳۳۲۳۳۷۵۷۲ فکس
- ایمیل http://shahrood.nipdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن