مناقصه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی مدیریت پسماند شهرداری آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت پسماند شهرداری آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۲۳۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مجوز تخریب و جمع آوری مکانیزه نخاله های ناشی از تخریب ساختمانها و عملیات گودبرداری و حمل آن به محل دفن مناطق
شرایط : رشته ابنیه پایه حداقل ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۷۸۶۵۶۴۳۰۱ بانک شهر یا به صوت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن