سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۷۷۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری : ۸/۹۶: خرید لوله و اتصالات آبیاری قطره ای بوستان های اسلام آباد و غدیر با مبلغ پایه ۷.۰۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹/۹۶: خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار حاشیه معابر با برآورد ۱۹.۴۴۲.۸۱۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۱۰۰۶۰۰۱۶۰۰۲۱ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ضانت نامه بانکی یا مطالبات بلوکه شده یا واریز وجه نقد به حساب نزد بانک شهر به شمار شبا ir ۷۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳۰۰۴۳۰۰۵۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ لغ ایت ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : قم بلوار اما موسی صدر جنب بوستان شهید بنیادی شهردای قم طبقه ششم اداره کل ح راست
۰۲۵۳۶۱۰۴۳۳۳-۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://peman.qom.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن