مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب و فاضلاب مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۷۳۱۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب بصورت پراکنده در سطح بهره برداری منطقه شماره ۱ با برآورد ۶.۹۱۱.۵۴۱.۵۹۷ ریال و تضمین ۳۴۶ میلیون ریال --- عملیات اصلاح شبکه آب و استانداردسازی انشعابات آب بصورت پراکنده در سطح بهره برداری منطقه ۲ شماره ۲ با برآورد ۶.۸۸۶.۴۰۵.۷۲۵ ریال و تضمین ۳۴۵ میلیون ریال --- خرید دیوار پیش ساخته بتنی جهت حصارکشی تصفیه خانه اولنگ با تضمین ۲ میلیارد ریال
شرایط : ۵ آب یا تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴ بانک پاسارگاد شعبه آبفای مشهد و یا به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت ـ چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد ـ خ فلسطین فلسطین ۲۶ دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد
آدرس ارسال مدارک : مشهد ـ خ فلسطین فلسطین ۲۶ دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد
۰۵۱۳۷۰۰۸۱۲۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن