سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

شماره آگهی ۱۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۷۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب با برآورد ۱۱,۸۳۴,۱۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی صلاحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۲۱۹۲۷۷۹/۴۱ بانک ملت شعبه شهرری / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۵.۰۲۳.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوار شهر ری یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تا ساعت ۱۶:۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : تهران، شهر ری، خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی) ، دبیرخانه شرکت آب و فاضلااب منطقه شش تهران
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن