سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۷۲۳۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خریداری: ۹۱۴۲۴۰۰۴۹-۹۰-۴۰: الکتروپمپ با تضمین ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ گشایش پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶/۱۵ ---- ۸۸۴۲۴۰۰۳۱۱-۹۰-۴۰: پمپ با تضمین ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶/۰۰ ------- ۹۴۴۲۴۰۰۷۵۰ -۹۰-۴۰: جرثقیل سقفی با تضمین ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶/۳۰------- ۹۴۱۲۹۴۷-۹۰-۴۸: Molecular sleve با تضمین ۲۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۶/۰۰----- ۹۵۴۱۰۰۶-۹۰-۰۱: تلمبه های نیروگاه ۳ با تضمین ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷/۰۰ ------- ۹۶۳۲۰۷۵-۹۰-۰۱: مواد شیمیایی معلق کننده روغن با تضمین ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۶/۳۰-------- ۹۶۳۲۰۹۷-۹۰-۰۱: ماده شیمیایی مورفولین با تضمین ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷/۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : http://www.abadan-refir
آدرس ارسال مدارک : کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان
- تلفن - فکس
- ایمیل www.shaa.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن