مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین (بصورت حجمی شامل شهرکهای صنعتی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۷۲۰۰۰۰۰۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۷۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین (بصورت حجمی شامل نظافت و مدیریت پماند ---- فضای سبز --- حراست و حفاظت فیزیکی --- موتورخانه و کلرزن --- تاسیسات آب و فاضلاب ---- راهبری ایستگاه آتشنشانی --- تنظیفات ساختمان اداری) با برآورد ۵,۷۰۵,۶۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۵۲۰۲۰۰۰ نزد بانک ملی به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ساعت ۹ صبح
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : اراک بلوار فاطمیه جنب استان مرکزی -- www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۸۶۳۳۴۴۳۲۳۰-۳۳۴۴۳۲۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن