مناقصه طرح تامین، انتقال و ذخیره سازی آب اراضی شیبدار جهاد کشاورزی استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۱۷۳۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه طرح تامین، انتقال و ذخیره سازی آب اراضی شیبدار روستای دور جن در سطح ۳۰۰ هکتار با برآورد ۷.۷۳۵.۴۲۶.۴۳۷ ریال با تضمین ۳۸۶.۷۷۱.۳۲۲ ریال--- طرح احداث آببندان تمر قمر قوزی با برآورد ۱۸.۷۵۳.۷۸۰.۵۱۳ ریال و تضمین ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----- طرح اجرای عملیات تکمیلی تامین و انتقال آب، آب بندان تیل اباد (مخازن ۱ و ۲ و ۳) با برآورد ۵۱.۴۷۹.۶۱۳.۹۱۶ ریال و تضمین ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -------
شرایط : رتبه بندی مناسب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب ۲۱۷۴۲۰۴۷۵۳۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ الی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ردیف ۱ و ۲ ساعت ۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ و پروژه ردیف ۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ردیف ۱ و ۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۸ و ردیف ۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : گرگان خیابان شهید بهشتی دفتر فنی و امور قراردادها و پیمانهای سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
۰۱۷۳۲۲۳۲۰۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول - پاکات اسناد ارزیابی کیفی با پاکت الف تا ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ تحویل داده شود.
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن