سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ملایر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۴۸۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خیابان و افراد تحت تکفل خود و سازمان های تابعه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال به حساب ۰۱۰۵۵۹۸۶۷۲۰۰۲ بانک ملی شعبه شهدا و یا به صورت ضمانتتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://malayer.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن