سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۴۵۰۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه احداث سالن ورزشی اردل
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : شهرکرد بل.ار طالقانی مجتتمع ادارات
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۸۳۲۲۲۴۱۸۶-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان چهارمحال و بخت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن