سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی، شامل: خرید مشاغل خدماتی، بیماربر، صندقدار، متصدی پذیرش و مدارک پزشکی، منشی بخش، نگهبان و کمک بهیار، کارشناس پرستاری هوشبری و اتاق عمل و کاردان اتاق عمل و هوشبری و بهیار و سایر مشاغل
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۶۰۳۶۸۴۹۴ بانک رفاه کارگران / سپرده شركت در مناقصه ۶۵۱.۵۴۵.۳۲۸ ریال به حساب ۶۰۳۶۸۴۹۴ بانک رفاه کارگران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ الی ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : انتهای نیاوران دارآباد مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۲۷۱۲۲۱۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن