سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان ایلام

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۶۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰/۹۶ : توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق ناحیه یک شهرستان ایلام با روستاهای تابعه با تضمین ۲۵۰ میلیون ریال --- ۲۱/۹۶ : توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق ناحیه دو شهرستان ایلام با روستاهای تابعه با تضمین ۳۰۰ میلیون ریال --- ۲۲/۹۶ : توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق زرین آبادا با تضمنی ۲۱۸ میلیون ریال --- ۲۳/۹۶ : توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستانهای آبدانان ـ بدره با تضمین ۲۵۵ میلیون ریال --- ۲۴/۹۶ : توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق دره شهر با تضمین ۲۰۳ میلیون
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب ۱۹۰۴۰۵۱۹۳۰ بانک تجارت شعبه انقلاب ایلام
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : ایلام بلوار مدرس ـ شرکت توزیع نیروی برق استان ط دوم واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bargh-ilam.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن