سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

شماره آگهی ۱۰۱۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۶۱۸۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی طویجات شهرستان خرمشهر با برآورد ۲۴,۵۱۵,۰۹۸,۳۰۴
شرایط : ۱۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۸۷۰۰۷ بانک ملی --- رتبه ۵ ساختمان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۸۷۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۸۰.۱۰۰.۰۰۰ ريال ب حساب شماره ۴۱۸۵۱۹۷۹۳۸ بانک ملیت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : آبادان ابتدای خیابان ۳۰ متری ذوالفقاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان ۳۰ متری ساختمان مرکزی دانشکده دفتر مدیریت حراست دانشکده
۰۶۱۵۳۳۸۴۰۰۴-۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن