سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۴۴/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۶۱۸۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ مرحله دوم ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
آدرس خرید اسناد : البرز کرج حصارک سه راه پست خانه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اتاق جلسات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون
۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن