مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه خوزستان به صورت حجمی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان

شماره آگهی ۲۳۰۶/۳۵۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۵۷۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه خوزستان به صورت حجمی با برآورد ۵۲,۰۵۰,۱۸۲,۴۹۸
شرایط : ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه تعمیر و نگهداری ساختمان ماشین آلات کد ۲ و امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۸۹۰۰۱۰۰۰ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۸۴۶۵۲۲۲۱۶ بانک تجارت شعبه خرمکوشک
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۲ هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ خرمکوشک ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز ـ خرمکوشک ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان امور حقوقی و قراردادها
۰۶۱۳۲۲۴۰۶۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ioptc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن