مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات ارتباطات زیرساخت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارتباطات زیرساخت

شماره آگهی ۳۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیرساخت استان های کرمانشاه
شرایط : حداقل پایه ۵ تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه ۴ ساختمان و ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۴۸۳۶۰۰۴۰۰۰ نز دبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۹۸۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه بلوار بنت الهدی صدر جنب بیمه انا
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۸۸۱۱۲۱۵۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tic.ir وب سایت
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن