مناقصه طرح قرارداد - فروش و پشتیبانی از طریق مرکز مخابرات گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات گلستان

شماره آگهی ۱/گ/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۶۸۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه طرح قرارداد - فروش و پشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی ۲۰۲۰ در سطح استان گلستان و پشتیبانی شهرستان گرگان با استفاده از فناوری adsl و فروش حضوری به عنوان پیمانکار لایه سه در شهرستان گرگان - مبلغ تعهدات فروش ۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - مبلغ تعهدات پشتیبانی ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانت ۷% فروش: ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانت نامه ۷% پشتیبانی: ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : هزینه اگهی بعهده برندگان است - ارسال آخرین تغییرات اگهی روزنامه اساسنامه شرکت در اسناد الزامیست - مبلغ پرداختی خدمات پشتیبانی که از مشترکین دریافت می گردد به ازای هر مشترک ۱۵۰.۰۰۰ ریال ثابت می باشد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه سپرده به صورت وجه نقد به حساب ۱۶۹۱۹۱۹۱۵۴ بانک ملت به شناسه واریزی ۳۸۰۰۰۸۰۹۹۰۱۲۳ یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : بمدت ۱۴ روز از ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تا ۱۳۹۶۸/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۵/۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مخابرات منطقه گلستان واقع در گلستان - گرگان خیابان شهید بهشتی دبیرخانه شهید صلبی
۰۱۷۳۲۲۳۰۰۰۷ کاویان تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tcgolestan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید - دو مرحله ای
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن