مناقصه وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه آب منطقه ای مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۷۳۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران: الف- شهرستانهای بهشهر، نکا و گلوگاه مبلغ برآورد ۱۶.۲۸۷.۴۷۳.۲۸۸ ریال و تضمین ۸۱۴.۳۸۰.۰۰۰ ریال ----- ب- شهرستانهای ساری و میاندورود مبلغ برآورد ۱۲.۰۳۵.۵۱۵.۹۵۶ ریال و تضمین ۶۰۱.۷۸۰.۰۰۰ ریال --- ج- شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه و جویبار برآورد ۲۲.۶۳۱.۴۲۲.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۱۳۱.۵۸۰.۰۰۰ ریال ---- د- شهرستانهای بابل و بابلسر برآورد ۱۴.۴۳۹.۸۸۸.۶۳۷ ریال و تضمین ۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل پایه ۵ بهره برداری تاسیسات آبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۰۸۵۰۲۷۰۰۸ بانک ملی به نام آب منطقه ای مازندران / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۲۱۷۵۰۸۵۰۰۳۰۰۶ بانک ملی به نام آب منطقه و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۴-۳۱ الی ۱۳۹۶-۰۵-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۵-۱۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : ساري- کيلومتر ۳ جاده ساری به قائمشهر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۱۱۳۳۳۴۷۲۴۴-۳۳۳۴۷۸۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن