مناقصه امور انبار نفت شهید تندگویان ، خدمات ستاد و پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان

شماره آگهی ۱۸۱۹/۱۳۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۷۶۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه امور انبار نفت شهید تندگویان ، خدمات ستاد و نواحی تابعه (ناحیه مرکزی، ناحیه ابهر، ناحیه قیدار) و سوختگیری هواپیمایی مستقر در فرودگاه زنجان با برآورد ۲۲,۲۱۷,۰۲۱,۲۲۷
شرایط : رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور --- گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار استان --
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب جاری بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۲۵۱/۸۱۴ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان میدان آزادی خ نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه زنجان
آدرس ارسال مدارک : زنجان میدان آزادی خ نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه زنجان
۰۲۴۳۳۳۰۴۸۳۰۸-۳۳۰۴۸۱۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://monaghese.oldportal.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن