مناقصه واگذاری ارائه خدمات درمانی مرکز نگهداری و کاهش آسیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۱۷۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارائه خدمات درمانی مرکز نگهداری و کاهش آسیب اجتماعی معتادان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱د الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ساختمان شماره دو واحد حراست طبقه سوم
۰۶۶۳۳۳۱۴۶۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.LUMS.AC.IR وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن