مناقصه خرید چهار هزار شاخه fin fan tube size 1 پالایش نفت تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت تهران

شماره آگهی ۹۵۸۰۲۲۱/۱۱۸۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۱۷۲۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید چهار هزار شاخه fin fan tube size ۱ in od* ۱۱ bWg
شرایط : معرفینامه جهت دریافت پاکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ـ ابتدای جاده قدیم قم پالایش نفت تهران ساختمان شهید بهشتی ـ دبیرخانه اداره بازرگانی اتاق ۱۴۰
آدرس ارسال مدارک : تهران ـ ابتدای جاده قدیم قم پالایش نفت تهران ساختمان شهید بهشتی ـ دبیرخانه اداره بازرگانی اتاق ۱۲۳
داخلی ۴۳۵۱۵-۴۳۰۴۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.torc.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن