مناقصه بهسازی محور نکا - نیروگاه کیلومتر 899+16 الی 369+20 راه و شهرسازی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۸۰۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی محور نکا - نیروگاه کیلومتر ۸۹۹+۱۶ الی ۳۶۹+۲۰ با برآورد ۲۹,۹۱۸,۰۱۹,۵۷۰
شرایط : رتبه ۵ از معاونت برنامه ریزی و نظافت راهبردی رئیس جمهور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۵-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، دبیرخانه اداره
۰۱۱۳۳۳۶۳۹۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن