مناقصه خرید انواع باتری سیلد اسید 12 ولتی مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۱۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۸۷۹۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع باتری سیلد اسید ۱۲ ولتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۴۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه خابرات مازندران و یا به حساب جام ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۴۴۹۷۱۲۵ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : مازندران ـ بابل خ مدرس مخابرات منطقه مازندران
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۲۳۶۱۳۵۳ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict.tcm.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن