مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۰۳۳۶۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان سیریک بصورت حجمی با برآورد ۴,۵۸۲,۴۴۵,۴۷۴
شرایط : رتبه ۵ در رشته آب یا تاسیسات یا تعیین صلاحیت از اداره تعاون --- گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانک صادرات شعبه / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۹.۱۲۲.۲۷۳ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام حسین جنب اداره استاندارد شرکت اب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۳۳۸۰۰۲-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن