مناقصه امور خدماتی (تنظیف،پذیرایی،مراقبت) مورد نیاز حوزه ستادی خود آموزش و پرورش استثنایی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استثنایی کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۰۳۲۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدماتی (تنظیف،پذیرایی،مراقبت) مورد نیاز حوزه ستادی خود
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیخرانه
۰۲۱۶۶۹۷۱۳۲۴-۶۶۹۷۱۴۲۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : حسبان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن