سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دخانیات ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۱۰۹۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید عسل
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۶۸۷۵۳۵۸۱ نزد بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جام ۶۸۷۵۳۵۸۱ نزد بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران میدان قزوین خیابان قزوین جنب بنگاه مدیریت بازرگانی و تامین طبقه اول
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۱۵۱۲۶۱۹۲۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن