سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مجتمع دخانیات استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۱۲۶۶۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۸۰ میلیون ریال به حساب ۴۵۴۶۵۳۶۰/۶۲ بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان گلستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مجتع دخانیات استان گلستان دبیرخانه ادراه حراست
۰۱۷۳۲۲۳۶۱۹۴-۰۹۱۱۹۶۴۵۳۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن