سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نهاوند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۱۲۷۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه: واگذاری حمل امواد در سطح شهرستان شامل : حمل و تشیع در سطح شهر نهاوند با مبلغ ۴۲۰.۰۰۰ ریال ---- حمل و تشیع میت تا فاصله ۱۰ کیلومتر از شهر نهاوند به ازای مازاد بر ۱۰ کیلومتر اولیه به ازای هر کیلومتر با مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال----حمل و تشیع میت از فاصله ۱۰تا ۲۰کیلومتر به ازای مازاد بر ۱۰ کیلومتر اولیه به ازای هر کیلومتر با مبلغ ۱۵.۰۰۰ ریال---حمل و تشیع میت از فاصله ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر به ازای مازاد بر ۲۰کیلومتر اولیه به ازای هر کیلومتر با مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال---
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه چهل میلیون به حساب ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زاگرس به نام حساب سپرده شهرداری یا ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن