سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه فرهنگیان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۱۵۸۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : خرید یکصد دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا به حساب شماره ir ۵۰۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۰۷۱۴۲۶۸ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۵ روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ده روز از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰/۳۰صبح
آدرس خرید اسناد : تهران شهرک قدس بلوار شهید فرحزادی خیابان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان
آدرس ارسال مدارک : تهران شهرک قدس بلوار شهید فرحزادی خیابان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان
۰۲۱۸۷۷۵۱۳۴۱-۸۷۷۵۱۳۵۳ -
- http://www.cfu.ac.ir
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید یکصد دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور  دانشگاه فرهنگیان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )