مناقصه اجرای پروژه های آبخیزداری شامل : احداث بندهای رسوبگیر منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۱۷۸۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های آبخیزداری شامل : احداث بندهای رسوبگیر در حوزه طجر علوی با برآورد ۱۰.۷۳۵.۶۷۷.۸۶۹ ریال و تضمین ۵۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه طجر علوی با برآورد ۹.۲۴۷.۱۴۴.۱۰۵ ریال و تضمین ۴۶۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه در حوزه گل خندان با برآورد ۷.۸۶۲.۳۷۹.۰۹۵ ریال و تضمین ۳۹۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه شنجور با برآورد ۴.۹۵۶.۴۶۱.۱۹۰ ریال و تضمین ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه گنبد با برآورد ۴.۴۲۶.۴۰۵.۳۹۴ ریال و تضمین ۲۲۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه گل خندان با برآورد ۳.۶۰۸.۶۷۷.۷۳۶ ریال و تضمین ۱۸۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه معروف با برآورد ۳.۳۰۶.۷۳۸.۴۰۲ ریال و تضمین ۱۶۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه باشقورتاران با برآورد ۳.۰۷۶.۰۱۴.۳۸۲ ریال و تضمین ۱۵۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه کنجوران با برآورد ۲.۸۲۶.۱۴۲.۳۰۲ ریال و تضمین ۱۴۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : همدان واقع در بلوار فلسطین
آدرس ارسال مدارک : همدان واقع در بلوار فلسطین
۰۸۱۳۴۲۲۲۲۸۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن