مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی بمدت آب منطقه ای مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای مرکزی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۲۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی بمدت ۱۲ ماه در استان مرکزی با برآورد ۲۰,۰۳۰,۴۴۰,۰۰۰
شرایط : شرکتهای خدماتی با ارائه اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۱.۵۲۲.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۹ صبح ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ تا ساعت ۹ صبح ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ تا ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن