مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران بانک ملی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۲۱۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه بازسازی ساختمان شعبه اسکان بانک ملی ایران با برآورد ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول تجدید دو مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن