مناقصه خرید و تهیه و نصب و تست و راه پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۰/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تهیه و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه منبع تغذیه برق بدون وقفه دوبل صنعتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و فرم ارزیابی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ج ۱۳۹۶۸/۰۷/۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : ایلام - بخش چوار - صندوق پستی ۶۹۳۶۱-۱۴۴ کدپستی ۶۹۳۷۱۸۱۱۱۱ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - اعلام نتیجه ارزیابی کیفی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ارزیابی فنی ۱۳۹۶/۰۷/۰۴--- نوبت دوم
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن