مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شامل : کوی سرحانیه شهرداری خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خرمشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۲۷۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شامل : کوی سرحانیه اول و کوی شهید هاشمی با برآورد ۲۱,۳۱۸,۳۸۸,۱۹۱
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده امور مالی ۰۱۰۷۲۷۵۱۴۵۰۰۲ شهرداری خرمشهر / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۶۵.۹۱۹.۴۰۹ ریال به صورت ضماتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۲۱۷۱۱۴۲۲۸۹۰۰۱ شهرداری خرمشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
آدرس خرید اسناد : خرمشهر بلوار امام خمینی ره شهرداری خرمشهر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۳۵۲۸۱۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.sajar.mporg.ir وب سایت
توضیحات : مرحله اول نوبت اول
منابع : اطلاعات فناوران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن