مناقصه ارزیابی کیفی: 056-048/7/96: احداث کنار گذر کرمان تهیه و راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۲۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی: ۰۵۶-۰۴۸/۷/۹۶: احداث کنار گذر کرمان تهیه و حمل و نصب بلوکهای بتنی جداکننده ترافیکی نیوجرسی در حوزه استحفاظی راههای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با تضمین ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲۳.۷۹۲.۷۲۴.۱۹۵ ریال ----- ۰۵۷-۰۵۱/۷/۹۶: احداث باند دوم جیرفت، بافت، سیرجان (تهیه و حمل و نصب بلوکهای بتنی جداکننده ترافیکی نیروجرسی در حوزه راه های سیرجان و بافت) با تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۲۴۴.۱۲۵.۰۷۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضماننامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت دو هفته
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مدیریت حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن