مناقصه واگذاری پروژه های در 17 ردیف به شرح: تکمیل راه و شهرسازی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مرکزی

شماره آگهی ۴/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۲۸۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های در ۱۷ ردیف به شرح: تکمیل بهسازی و آسفالت محور امرآباد - شانق - عیسی آباد با برآورد ۶.۵۱۱.۱۸۸.۶۹۱ ریال و تضمین ۳۲۵.۵۵۹.۴۳۵ ریال --- بهسازی و آسفالت محور بند تقیین با برآورد ۳.۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۹۹.۰۵۰.۰۰۰ ریال --- تقاطع غیرهمسطح سه راهی توره - بروجرد با برآورد ۱۱۲.۰۷۶.۷۳۹.۱۴۸ ریال و تضمین ۳.۵۶۱.۵۳۴.۷۸۳ ریال --- تکمیل پل ور آباد واقع در محور خمین - محلات با برآورد ۱۰.۶۰۹.۷۴۵.۶۰۳ ریال و تضمین ۵۳۰.۴۸۷.۲۸۱ ریال --- زیرسازی و آسفالت محور حاجی آباد با برآورد ۴.۵۱۰.۸۳۷.۳۹۹ ریال و تضمین ۲۲۵.۵۴۱.۸۷۰ ریال --- زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محمور امامزاده هزاوه ۳.۴۲۸.۸۴۹.۳۶۶ ریال و تضمین ۱۷.۴۴۲.۴۶۹ ریال --- زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محمد آباد - هفتان با برآۀورد ۱۲.۵۱۸.۷۸۸.۴۲۷ ریال و تضمین ۶۲۵.۹۳۹.۴۲۲ ریال --- زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محور فلوجرد با برآورد ۲۴.۴۲۷.۳۶۵.۹۳۰ ریال و تضمین ۱.۲۲۱.۳۶۸.۲۹۷ ریال --- زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محور دربر - ثمر دشت - بکلیلک با برآورد ۲۹.۸۸۰.۰۷۷.۹۱۵ ریال و تضمین ۱.۴۹۴.۰۰۳.۸۹۶ ریال --- زیسازی و ابنیه فنی محور ده حسین با برآورد ۵.۸۵۰.۱۱۴.۷۴۹ ریال و تضمین ۲۹۲.۵۰۵.۷۳۸ ریال --- تکمیل تقاطع ک مربندی خمین با محور اراک ۸۳.۱۹۱.۴۴۳.۳۳۶ ریال و تضمین ۲.۹۸۳.۸۲۸.۸۶۷ ریال --- ابنیه فنی و زیرسازی، تثبیت با آهک و آسفالت محور عباس آباد - نارباغی با برآورد ۳۶.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۸۰۳.۵۵۰.۰۰۰ ریال --- زیرسازی و آسفالت محور واران با برآورد ۳۰.۲۵۷.۶۶۶.۳۳۴ ریال و تضمین ۱.۵۱۲.۸۸۳.۳۱۷ ریال--- زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی محور فرج آباد با برآورد ۱۳.۱۳۴.۵۰۴.۵۹۱ ریال و تضمین ۶۵۶.۷۲۵.۲۳۰ ریال --- احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ساوه با تضمین ۳.۹۲۸.۷۸۱.۹۰۵ ریال و تضمین ۱۹۶.۴۳۹.۰۹۶ ریال --- اجرای آسفالت و جدول گذاری محلات حاشیه نشین ساوه با برآورد ۵.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۹۰.۲۰۰.۰۰۰ ریال--- اجرای جدول گذاری محلات حاشیه نشین اراک با برآورد ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۳۱۳۴۵۹۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه: در آگهی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ نوبت دوم صحیح می باشد - همچنین م/الف آگهی ۷۱۷۹۷ می باشد که بدینوسیله تصحیح می گردد
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن