سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای هرمزگان

شماره آگهی ۰۱۸-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۸۳۶۰
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث پست موقت ارمک
شرایط : گواهی امضاء الکترونیکی --- رتبه ۵ نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به صورت الکترونیکی به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ / سپرده شركت در مناقصه ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به نفع خریدار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دیرخانه شرکت
۰۷۶۳۳۳۳۱۷۰۰-۴ دالی ۲۰۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن