سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دامپزشکی کشور

شماره آگهی ۲/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۸۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تجهیزات آزمایشگاهی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال ب حساب ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ بانک ملی بنام خزانه داری کل کشور / سپرده شركت در مناقصه ب صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب مندرج در اسناد و یا اوراق م شارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان ولی عصر ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی سازمان دامپزشکی کشور دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۹۵۳۴۰۰-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.IVO.IR وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن