سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۴۶۰۰۰۰۵۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۸۳۷۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی جهت خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲/۲۰ کیلوولت ۵۰ مگاولت آمپری و ۱۳ دستگاه ترانسفورماتور ۶۳/۲۰ کیلوولت ۴۰ مگاولت آمپری به همراه ترانسهای کمپکت مربوطه
شرایط : گواهی امضا الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ تا ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شرکت برق منطقه ای فارس، دبیرخانه مرکزی
۰۲۱۸۲۴۰۴۴۴۱-۰۷۱۳۲۱۴۲۸۳۶ تلفن ۰۲۱۸۸۴۱۱۷۰۴ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن