سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۹۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی منطقه برق بهمن خود شامل : بهمن ۹۶۱۷۱۰۲۹۹ : اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار با برآورد ۶.۳۹۵.۴۹۲.۵۳۷ ریال و تضمین ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهمن ۹۶۱۷۱۰۳۰۰ : انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو با برآورد ۴.۴۱۹.۵۲۹.۷۰۷ ریال و تضمین ۳۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن