سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۹۵۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲ دستگاه Main Frame Z۱۰ و دستگاه های ذخیره ساز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال / سپرده شركت در مناقصه ۷.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان فردوسی ادارات مرکزی بانک مرکزی ایران اداره کل کارپردازی دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن