سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۹۱۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی مناطق به شرح: ۹۶۰۸۱۰۲۸۵: فارابی با براورد ۴.۴۴۹.۳۰۳.۷۱۷ ریال و تضمین ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۸۱۰۲۸۶: فارابی با برآورد ۴.۳۳۷.۵۴۴.۵۹۳ ریال و تضمین ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۸۱۰۲۸۷: فارابی با برآورد ۵.۰۹۷.۹۷۲.۸۵۰ ریال و تضمین ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۱۴۱۰۲۷۲: سینا با برآورد ۶.۱۲۴.۹۸۰.۰۸۸ ریال و تضمین ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه به حساب ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بانک صادرات یا به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ الی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن