سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کمیته امداد امام خمینی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۹۳۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید پنکه ایستاده ریموت دار ساخت داخل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۱۰۸ میلیون ریال در وجه کمیته امداد امام خمینی استان کرمان
تاریخ دریافت اسناد : لز ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت یا اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک : کرمان خیابان ابوحامد خیابان جیحون - اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان اداره تدارکات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن