مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه 200 دستگاه - بمدت 3 فولاد خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فولاد خوزستان

شماره آگهی ۵۲۳۷۱۸۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۵۲۹۱۸۶
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری داروخانه های درمانگاه ۲۰۰ دستگاه - بمدت ۳ سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فولاد خوزستان به حساب سپهر ۰۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱ بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۲۱۳۶۴۳۵ تلفن - فکس
konrimani@ksc.ir ایمیل www.ksc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای تجدید نوبت دوم
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن