سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان فارس

کد آریاتندر : ۹۶۰۵۳۱۳۶۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان داراب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۶-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۶-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۶-۱۴
آدرس خرید اسناد : از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir امکان پذير می باشد.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۹-۱۳ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- کليه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق در گاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن