مناقصه ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۸۱۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه
شرایط : صلاحیت در رشته بانیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سنندج خیابان بیمارستان توحید بیناد مسکن انقلاب اسلامی کردستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۷۳۳۲۳۰۱۵۵-۳۳۲۳۵۰۰۳ تلفن ۰۸۷۳۳۲۳۱۶۰۵ فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان کردستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن