مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان نفت پاسارگاد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت پاسارگاد

شماره آگهی ۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۶۰۴۸۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودرو و انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه بندرعباس و پایانه صادراتی اسکله شهیدرجایی بندرعباس
شرایط : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۷ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی وجه نقد به حساب جاری جام به شماره ۹۱۲۷۷۱۲۴ بنک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ تا ساعت ۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس ـ پالایشگاه بندرعباس واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد اسکله شهید رجایی بندرعباس انبارها و پایانه های مناقصه گزار در اسکله شهید رجایی و نیز کشتی سازی و یا تهران سعادت آباد ـ بلوار دریا خ مطهری شمالی کوچه ساحل دم شرقی انتهای کوچه امور قراردادها و پیمان
آدرس ارسال مدارک : تهران سعادت آباد ـ بلوار دریا خ مطهری شمالی کوچه ساحل دوم شرقی انتهای کوچه دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
۰۷۶۳۳۳۷۹۲۶۸-۰۲۱۲۳۰۳۶۲۱۸-۲۳۰۳۶۲۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن